לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

סיון תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

י"ג בסיון תשפ"ג, 46 דקות. אודיו (MP3, 16MB). חסרה תחילת ההקלטה.

י"ג בסיון תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

5 Tichrei 5775, Machon Meïr, 48 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשפ"ג, ביה"כ ישורון, 44 דקות (MP3, 16MB).

Iyar 5783, Mahon Meir, 55 min. Video, audio (MP3, 20MB).

דיון בין הרב שרקי לבין פרופ' דן שיפטן. אייר תשפ"ג, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

22 Sivan 5782, 103 min. Vidéo.

5 Tevet 5781, 15 min. Vidéo.

אייר תשפ"ג, כנס השקת ספרה של ד"ר אסתר קמרון, מכון התורני לנשים "מתן", 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מות תלמידי רבי עקיבא ומדוע לא מתגלחים בספירת העומר, א' באייר תשס"ז, 20 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ב' - מות תלמידי רבי עקיבא, ד' באייר תשס"ט, 17 דקות, דברי הרב בהזכרה לאביו ז"ל (MP3, 3MB).

שיעור ג' - תלמ' רבי עקיבא, הלל ביום העצמאות, ו' באייר תשס"ט, בה"כ אחוה, ק. מוצקין, 49 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ד', י"ז באייר תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה' - תלמידי רבי עקיבא, חודש אייר, קבלה, ד' באייר תשס"ט, ביה"כ ישורון, י-ם, 39 דקות (MP3, 14MB).

כ"א באייר תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', אייר תשע"ד, 26 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', י"ט באייר תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ג' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", י"ט באייר תשפ"ב, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ד' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", כ"א באייר תשפ"ג, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

ה' באייר תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

פרשת ניצבים

שיעור א' - תשובה ובחירה חופשית, שאלת הידיעה והבחירה, 75 דקות, טכניון (MP3, 26MB).

שיעור ב', תשנ"ט, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ג' - מזל, גורל ובחירה חופשית, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).

שיעור ד', סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו, מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה"). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ה', תשע"ו, 3 דקות (MP3, 1MB). מתוך הקורס.

שיעור ו' - הבחירה להיות, תשע"ו, 2 דקות (MP3, 1MB). מתוך הקורס.

שיעור ז' - גורל משמים או מאמץ אישי?, מרחשוון תשע"ט, 7 דקות (אודיו).

שיעור ח' - בחירה בין טוב ולרע, חשק ורצון, שבט תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

שיעור ט' - הרב הנזיר על שאלת הידיעה והבחירה, ז' באייר תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

וידאו ואודיו:

סדרת תשס"ה

סדרת תשס"ו

סדרת תשע"ב

סדרת תשע"ג

אורות ישראל - סדרת תשפ"ג

שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פסקה א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).

ל' בניסן תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

כ"ז בניסן תשפ"ג, ביה"כ ישורון, י-ם. 44 דקות. אודיו (MP3, 16MB).

כ"ג בניסן תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 64 דקות (MP3, 22MB).

שיעור ב', תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', א' באב תש"ע, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - תשע"ב, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ד' בכסלו תשע"ב, 47 דקות.
חלק 2, י"א בכסלו תשע"ב, 56 דקות.

שיעור ה', תשע"ט, מכון אורה, 2 חלקים: 49 ו-40 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק 1 (17MB), חלק 2 (14MB).

שיעור ו', י"ט בניסן תשפ"ג, צעדה לאביתר, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

Nissan 5783, 1 min. Video, audio (MP3, 1MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א', טבת תשפ"ג, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב' - הרפורמה המשפטית והחלטת הבג"צ בעניין דרעי, שבט תשפ"ג, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ג', שבט תשפ"ג, דקה 15:00 בראיון עם הרב בערוץ טוב, 23 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיחה ד' - פרשת יתרו והרפורמה המשפטית, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות (וידאו ואודיו).

שיחה ה' - הרפורמה המשפטית ואחדות האומה, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 4 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ו' - שיחה עם הרבנית ימימה מזרחי, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 9 דק' (MP3, 4MB).

שיחה ז' - רפורמה משפטית, נטיות הפוכות, שבט תשפ"ג, ערוץ 13, 5 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ח', ל' בשבט תשפ"ג, ערוץ 14, 3 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ט' - פרשת תרומה והרפורמה המשפטית, אדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 12 דקות (וידאו ואודיו).

שיחה י', ניסן תשפ"ג, ערוץ טוב, 12 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

ח' בניסן תשפ"ג, 55 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ב' בניסן תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

הושענא רבה תשע"ח, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - פרשות ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני, מכון מאיר, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב' - פרשות ויקהל-פקודי ופרשת פרה, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ג' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 34 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

שיעור ד' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 37 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ה' - פרשות ויקהל-פקודי, תורה ומלאכה, אדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

א' בניסן תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

י"ז באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

י"ז באדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 15 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מי היו מרדכי ואסתר? למה מרדכי לא השתחווה להמן ולה אסתר לא אמרה למלך את עמה ומולדתה?
- "משנכנס אדר מרבים בשמחה",
- פורים כחג נצחיות האומה,
- קדושת יום פורים,
- "פור הוא הגורל", התגלות ה' דרך אקראיות,
- "עד דלא ידע" וביטול מדרגות ביום פורים,
- הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
- פורים ותאתטרון,
- גילוי סוד מביא גאולה לעולם,
- פורים ועמלק.
וידאו ואודיו.

Adar 5783, 60 min. Video, audio (MP3, 21MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באדר א' תשע"ט, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב':
חלק 1, ג' באדר תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).
חלק 2, י' באדר תשפ"ג, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו בשבט תשפ"ג, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

תשנ"ז-תשנ"ח, ישיבת "עטרת כהנים", קבצי MP3 (הועברו מקלטות):

"כל השוכח דבר אחד ממשנתו...", 51 דקות (MP3, 18MB).

"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו...", 46 דקות (MP3, 16MB).

"חביב אדם שנברא בצלם...", 50 דקות (MP3, 18MB). איכות הקלטה גרועה.

"חביבין ישראל...", 60 דקות (MP3, 21MB). חסר סוף ההקלטה.

"אין דרך ארץ אין תורה...", "קינין ופתחי נדה...", 53 דקות (MP3, 19MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 9 דקות (MP3, 3MB).

שיעור ב', ד' באדר ב' תשע"א, 4 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - דברי הרב ותגובתו לדברי רב בני לאו בדיון על גזענות, י"ב באדר ב' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 33 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק א' (11MB), חלק ב' (1MB).

שיחה ד' - להיות עם נבחר - זו גזענות?, שיחה בין הרב שרקי לבין ד"ר תומר פרסיקו, שבט תשפ"ג, 38 דקות (MP3, 14MB).

שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ג' בשבט תשפ"ג, אזכרתו של הרב צבי יהודה גרוסמן ז"ל, 37 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 13MB).

ז' בשבט תשפ"ג, סניף תורהנוער, גבעת שמואל, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB). מתוך שו"ת בגבעת שמואל.

א׳ באב תשע״ג, מכון מאיר, 56 דקות. וידאו ואודיו. מתוך סדרת שיעורים על אגדות פרק חלק.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ד בשבט תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. (MP3, 11MB).

שיעור ב', ז' בשבט תשפ"ג, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB). מתוך שו"ת בגבעת שמואל.

ז' בשבט תשפ"ג, סניף תורהנוער, גבעת שמואל, 72 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 26MB).

י"ב בשבט תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - שו"ת על אומנות, תשע"ח, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב' - אומנות יהודית, חנן בן-ארי, טבת תשפ"ג, 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ג' - הבהרה בנוגע לדברי הרב על חנן בן-ארי, שבט תשפ"ג, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ד' - חנן בן-ארי (הבהרה); אומנות ונאמנות למדינה, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 23 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קורבן הפסח של יצחק אבינו, כ״ג באדר תשס״ו, מכון מאיר, 6 דקות. מתוך שיעור.

שיעור ב' - הראי"ה קוק על קורבן פסח וברית מילה, כ"ב באדר תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", 28 דק' (אודיו).

שיעור ג' - חתם סופר על קורבן פסח בימינו, ה' בשבט תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", 20 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

טבת תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 77 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

שיעור ב', מתוך שיעור על "מורה נבוכים", י"ג בטבת תשפ"ג.
    הקלטה 1 (וידאו), 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).
    הקלטה 2 (וידאו), 7 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מהות הניסים, טכניון, 29 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ז בטבת תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ג', כ"ז בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

מתוך שיעור על "מורה נבוכים", י"ג בטבת תשפ"ג, 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

מתוך הקדמת הרמב"ם לכתבי היפוקרטס. כ' בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

י"ג בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

מתוך שיעור על "מורה נבוכים", י"ג בטבת תשפ"ג, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

טבת תשפ"ג, ערוץ טוב, 10 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

קטע משיעור. ו' בטבת תשפ"ג, 6 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

מתוך הספר "נצח ישראל". ו' בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מסורת הפסיקה של חכמי אלג'יריה , תש"ס, כנס לכבוד הרב אברהם חזן, 31 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

שיעור ב' - הלכה בעולמם של יהודי צפון אפריקה, כ"ב בניסן תשס"ז, י-ם, כנס לע"נ הרב אברהם חזן, 21 דקות (MP3, 4MB).

שיעור ג' - תורת החכמים הספרדיים, כ' בשבט תשע"ו, 50 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ד' - ליקוט ניצוצות מצפון אפריקה וצרפת, הרב יעקב שושנה זצ"ל, טבת תשפ"ג, 19 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

ל' בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

כ"ט בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מהי הסיבה העיקרית לחנוכה - עצמאות המדינית או נס פך השמן? מהי המצווה העיקרית של חנוכה - הלל או הדלקת נרות?
- למה חוגגים את חנוכה בכ"ה בכסלו?
- איך פרץ מרד החשמונאים?
- מאיפה באה מצוות הדלקת נרות חנוכה? ברכה על הדלקת נרות חנוכה.
- "להשכיחם מתורתך": יוון נגד ישראל.
- מלכות החשמונאים הכהנים.
וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א' - על נרות חנוכה, כסלו תשע"ט, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - טימוא ההיכל והשמנים על ידי היוונים, כ"ט בכסלו תש"פ, 29 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - נס פך השמן, כ"ב בכסלו תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ג, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיחה ב' - שיחת הרב עם הרב יעקב נגן, ח' בכסלו תשפ"ג, 105 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 29MB).

י"ד בכסלו תשפ"ג, ערוץ טוב, 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

כסלו תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות (וידאו). וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ח' בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קדושת התולדות, יעקב ועשיו, כ"ח במרחשון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', מרחשוון תשפ"ג, ערוץ טוב, 14 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).

שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו' - הזכרת יציאת מצרים בלילות, שו"ת, כ"ו במרחשוון תשפ"ג, ישיבת בית אל, 112 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 39MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' בכסלו תשפ"ג, 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

א' בכסלו תשפ"ג, 57 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', חשון תש"ע, ראש יהודי:
חלק 1, 85 דקות (MP3, 20MB).
חלק 2, 79 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב' - הנשמה - חלק א-לוה ממעל , י' במרחשוון תשפ"ג, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד מרחשוון תשפ"ג. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

Markhechvan 5783, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

Markhechvan 5783, Canal Shofar, 21 min. Video, audio (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - דרכי הדרשה של חז"ל, הושענא רבה תשנ"ח, 92 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 33MB).

שיעור ב', תשס"ג, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ג' - היסטוריה והלכה, כ"ד בחשון תשס"ח, 53 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ד', תשע"ו, 69 דקות (MP3, 24MB).

שיעור ה' - פשוטו של המקרא והלכה, תשפ"א, כולל ישורון, 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ו' - "הכתב והקבלה" על תושב"כ ותושב"ע, י' במרחשוון תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", 21 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - מהות היהדות, ניסן תש"פ, האולפן הוויראלי של תבור, 47 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיחה ב' - שיחה בין הרב שרקי לבין ד"ר גדי טאוב, טבת תשפ"א, 59 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB). .

שיחה ג', אלול תשפ"ב, ערוץ טוב, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיחה ד', - יהדות, ציונות, לאומיות ויהודי התפוצות, ו' במרחשוון תשפ"ג, ערוץ טוב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

ב' במרחשוון תשפ"ג, ערוץ טוב, 10 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

ג' במרחשוון תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

Markhechvan 5783, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

חלק א', י"ב בתשרי תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

חלק ב', כ"ו בתשרי תשפ"ג, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ליל הושענא רבה תשפ"ג, 54 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 19MB).

Tichrei 5783, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 51 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ב', אלול תשס"ח, 45 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ג', כ"א באלול תש"ע, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד', כ"ה באלול תשע"ט, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה' - טעמו של ראש השנה, כ"ז באלול תשפ"ב, 61 דקות (MP3, 22MB).

שיעור ו', אלול תשפ"ב, ישיבת "היכל אליהו", כוכב יעקב, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

Tichrei 5783, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

אודיו, אלול תשפ"ב, 10 דקות (MP3, 4MB). פודקאסט.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ג', כ"ט באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

ה' בתשרי תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 15 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', 20 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעור ד', ה' בתשרי תשפ"ג, 53 דקות (MP3, 19MB).

Tichrei 5783, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

כ"ז באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

כ״ג באלול תשפ״ב, 9 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

Eloul 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

Eloul 5782, 56 min. Vidéo, audio (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ב, חיפה, 47 דקות (17MB, MP3).

שיעור ב' - ראש השנה והזמן היהודי, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג' - הזמן היהודי ונצחיות התורה, י"ז באלול תש"פ, מכון מאיר, 25 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד', כ"ד באלול תשפ"ב, ביה"כ ישורון, י-ם, 41 דקות (15MB, MP3).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 16 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב' - רבי פינחס הלוי הורוביץ על מזמור נ"א, ה' בתשרי תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ג', ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
   חלק א', י"ג באלול תשפ"ב, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).
   חלק ב', כ' באלול תשפ"ב, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

15 Eloul 5782, France, 33 min. Vidéo, audio (MP3, 12MB).

Eloul 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 57 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ב', 23 דקות, (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ג', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ח' באלול תשע"א, 51 דקות.
חלק 2, ט"ו באלול תשע"א, 49 דקות.

שיעור ד', ביה"כ "בית יהודה", י-ם:
חלק 1, י' באלול תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).
חלק 2, י"ז באלול תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB).
חלק 3, כ"ד באלול תשע"ז, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ה', י"ז באלול תשפ"ב, ביה"כ "ישורון", י-ם, 42 דקות (MP3, 15MB).

שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, תשע"ד, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, תשע"ב, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

Eloul 5782, Canal Shofar, 9 min. Vidéo, audio (MP3, 3MB).

Eloul 5782, Canal Shofar, 16 min. Video, audio (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תשובה והשעיר המשתלח לפי רמב"ם, סליחות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', אלול תש"ע, ראש יהודי, 82 דקות (MP3, 30MB).

שיעור ג' - סליחות - בקשה לגאולה, אלול תשפ"א, מערת המכפלה, 7 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ד' - סליחות עם הרב שרקי והרב דוד מנחם, ה' באלול תשפ"ב, ביה"כ ישורון, 83 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 29MB).

שיעור ה' - פירוש הסליחות "יָשֵׁן אַל תֵּרָדַם", ו' באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 29 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

ג' באלול תשפ"ב, בית הרב קוק, 36 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 13MB).

Eloul 5782, Canal Shofar, 20 min. Video, audio (MP3, 7MB).

כ"ט באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

Av 5782, Canal Shofar, 16 min. Video, audio (MP3, 6MB).

כ"ב באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

Av 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

Av 5782, Canal Shofar, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 50 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ב', י"ד באב תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ג', - הספר "פרי צדיק" על ט"ו באב, ט"ו באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 18 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' באב תשע"ז, מכון מאיר, 53 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', ט' באב תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 51 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ג', י' באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 35 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

מהר"ל מפראג על ניסים - מתוך ההקדמה לספר "גבורות ה'"

מהר"ל מפראג על ניסים בבית המקדש וירושלים - מתוך הספר "דרך חיים"

שיעור א', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיחה ג' - בעלי כוחות ואנשי ניסים, ניסן תשע"ט, 4 דקות (אודיו).

שיחה ד', כסלו תשפ"א, תכנית "היה פה", 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ה' - רבי חיים בלייח על רבי אפרים אנקווה וניסים שראוי להאמין בהם, ביה"כ "בית יהודה", י-ם:
      חלק א', ט' בתמוז תשפ"ב, 23 דק'. וידאו, אודיו (6MB).
      חלק ב', ט"ז בתמוז תשפ"ב, 20 דק'. וידאו, אודיו (5MB).
      חלק ג', כ"ג בתמוז תשפ"ב, 19 דק'. וידאו, אודיו (5MB).
      חלק ד', א' באב תשפ"ב, 22 דק'. וידאו, אודיו (5MB).
      חלק ה', ח' באב תשפ"ב, 22 דק'. וידאו, אודיו (5MB).

Av 5782, Canal Shofar, 6 min. Video, audio (MP3, 2MB).

כ"ח בתמוז תשפ"ב, ישיבת ירושלים לצעירים, 55 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - רבי יהושע הלר (בעל "חוסן יהושע") על מי מריבה, 35 דקות (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 13MB).

שיעור ב', 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', י"ח בסיון תשפ"ב, קטע מדבריו של הרב בדינר עם תומכי "ברית עולם", 7 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ד' - בעל "חוסן יהושע" על מי מריבה, ב' בתמוז תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

Tamouz 5782, 11 min. Vidéo, audio (MP3, 4MB).

Tamouz 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

Tamouz 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

Tamouz 5782, Canal Shofar, 14 min. Video, audio (MP3, 5MB).

מתוך הסדרה "ליקוטי נבוכים". כ"ה בסיון תשפ"ב, 54 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

Tamouz 5782, Canal Shofar, 14 min. Video, audio (MP3, 5MB).

Tamouz 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

Sivan 5782, Canal Shofar, 5 min. Video, audio (MP3, 2MB).

כ"ה בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

י" בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

אודיו, סיון תשפ"ב, 10 דקות (MP3, 4MB). פודקאסט.

Sivan 5782, Canal Shofar, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

Sivan 5782, Canal Shofar, 14 min. Video, audio (MP3, 5MB).

י"א בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - הרב נבנצל והרב אורי דסברג על מגילת רות, ג' בסיון תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", 27 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', ד' בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

Sivan 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

כ"ח באייר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

Iyar 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

Iyar 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

Iyar 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

ט"ז באייר תשפ"ב, בית אורי, רמת גן, 121 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 39MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - קולנוע קדם נבואי, טבת תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 56 דקות . (MP3, 20MB).

שיחה ב' - האם קולנוע והתעלות רוחנית, אדר א' תשפ"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ג' - קולנוע ותיקון עולם, אדר א' תשפ"ב, 11 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

Iyar 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

י"ב באייר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ד' באייר תשנ"ד, ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', ג' באייר תשנ"ה, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ג' - יום העצמאות שלי, ב' באייר תשס"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד' - המדינה היא התחלת הדרך, ב' בניסן תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיחה ה' - להרגיש את הנס, אייר תשע"ו, 7 דקות (אודיו).

שיחה ו' - שיחה על יום העצמאות ה-70, אייר תשע"ח, 10 דקות (אודיו).

שיחה ז' - דברי הרב בליל יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, ה' באייר תש"פ, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ח' - איך החברה הישראלית מקבלת את יום העצמאות?, אייר תשפ"א, 7 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ט' - דברי הרב בליל יום העצמאות ה-74 למדינת ישראל, ד' באייר תשפ"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ב', ל' בניסן תשפ"ב, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

ה' באייר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ב' באב תשס"ו, בית מורשה, י-ם, 59 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', תשע"ו, 79 דקות. מהאתר של בניין שלם.

שיעור ג' - הרקע מאחורי שאלות באמונה של תלמידים, י"ב במרחשוון תשע"ח, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור ד' - שלושה שלבים בהתפתחות האמונית של האדם, ה׳ במרחשון תשע״ה, מ' מאיר, 4 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור ה' - חינוך מתוך שאלה, י' באייר תשפ"ג , כנס של ד"ר אבולעפיה, 16 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

Nissan 5782, Canal Shofar, 7 min. Video, audio (MP3, 3MB).

כ"ח בניסן תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

Nissan 5782, Canal Shofar, 7 min. Video, audio (MP3, 3MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח.

שיעור א' - חירות וחג הפסח, אדר א' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - גלות, גאולה והמשמעות האוניברסלית של החג, אדר ב' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - חירות, ההגדה של פסח, ניסן תשע"ד, 6 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ד' - ברכה לבני נח לכבוד פסח, ניסן תשפ"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

Nissan 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

כ"ט באדר ב' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

Adar B 5782, Canal Shofar, 12 min. Video, audio (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א':
  חלק 1, טבת תשע"ח, 60 דקות. אודיו (MP3, 21MB).
  חלק 2, טבת תשע"ח, 45 דקות. אודיו (MP3, 16MB).

שיעור ב' - ביה"כ ישורון, י-ם:
חלק 1, ה' באדר ב' תשפ"ב, 36 דקות (MP3, 13MB).
חלק 2, י"ב באדר ב' תשפ"ב, 35 דקות (MP3, 13MB).
חלק 3, י"ט באדר ב' תשפ"ב, 42 דקות (MP3, 15MB).
חלק 4, כ"ו באדר ב' תשפ"ב, 43 דקות (MP3, 15MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א', כסלו תש"פ, 9 דקות (MP3, 3MB). פודקאסט.

שיחה ב', אדר ב' תשפ"ב, 7 דקות (MP3, 3MB). פודקאסט.

Adar B 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

Adar B 5782, Canal Shofar, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

Adar Bet 5782, 46 min. Video, audio (MP3, 16MB).

שיעורים נפרדים:

שיחה א' - ולדימיר הראשון נסיך קייב והמלחמה באוקראינה, ל' באדר א' תשפ"ב, מ' מאיר, 4 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב' - מי הרשע במלחמת אוקראינה ורוסיה, אדר ב' תשפ"ב, מ' מאיר, 3 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

Adar B 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב' - בסוד המגילה, 44 דקות (MP3, 16MB).

שיעור ג', אדר ב' תשע"ד, ,ביה"כ "בית יהודה" י-ם, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ד' - בסוד המגילה, ח' באדר ב' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ה' - פורים וקדושה, ח' אדר ב' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ט.
חלק 1, 10 דקות (2MB).
חלק 2, 2 דקות (1MB).

שיעור ב', א' באדר ב' תשפ"ב, 13 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

Adar A 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

אודיו, אדר א' תשפ"ב, 6 דקות (MP3, 2MB). פודקאסט.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ט, 82 דקות, מרכז מחניים (MP3, 30MB).

שיחה ב' - מי בעל הבית בהר הבית?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, שבט תשע"ד, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

שיחה ג' - על החלטת אונסק"ו לגבי הר הבית, מרחשוון תשע"ז, 10 דקות (אודיו).

שיחה ד' - הר הבית והסכסוך הדתי, אב תשע"ז, 9 דקות (אודיו).

שיחה ה' - עלייה להר הבית, שיחת הרב עם הרב חגי שטמלר וספי גלדצהלר, אדר תשפ"א, 1 דק'. אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ו' - עלייה להר הבית ובניית בית המקדש, אדר א' תשפ"ב, 10 דקות (MP3, 4MB). פודקאסט.

שו"ת בענייני מגיפת קורונה.

שיחות נפרדות:

שיחה א', י"ט באדר תש"פ, ערוץ 7, 2 דקות (וידאו). אותו וידאו ביו-טיוב. אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב', כ"א באדר תש"פ, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ג' - מגיפת קורונה, ישראל והגוים, תושב"ע, כ"ג באדר תש"פ, 11 דקות (MP3, 4MB). פודקאסט.

שיחה ד' - סגירת בתי כנסת בזמן קורונה, כתבה הכוללת ראיון עם הרב, כ"ז באדר תש"פ, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ה' - דברי ברכה לחברי קבוצות השיעור היומי לכבוד חג הפסח, י"ד בניסן תש"פ, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ו' - על יום הזיכרון ופקידת הקברים בצל הקורונה, ל' בניסן תש"פ, ראיון לערוץ 20, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ז' - מגיפת קורונה ושתיקה, תמוז תש"פ, 9 דקות (MP3, 3MB). פודקאסט.

שיחה ח' - קורונה, עד מתי?, אדר א' תשפ"ב, 4 דקות (MP3, 2MB). פודקאסט.

שיחה ט' - השפעת הקורונה על הנוער, אדר א' תשפ"ב, 8 דקות (MP3, 3MB). פודקאסט.

שיעורים נפרדים:

רמב"ם - הלכות מתנות לעניים

הראי"ה קוק על צדקה

שיעור א', תשס"א, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', אדר תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - מעלות בצדקה, תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד' - עדיפות הלוואה על פני צדקה, כ"ו בשבט תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ה' - מעלות שונות בצדקה, אדר א' תשפ"ב, כנס הארגון "היו שלום", 6 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

Adar A 5782, Canal Shofar, 12 min. Video, audio (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ג, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ד באדר א' תשפ"ב, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

כ״ה בסיון תשע״א, מכון מאיר, 5 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 53 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ג', תשס"ד, 40 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ד' - המהר"ל מפראג על חטא העגל, י"ח באדר א' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ה' - הראי"ה קוק על מעשה העגל, י"ז באדר א' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ו' - רבי אליעזר אשכנזי על חטא העגל, י"ז באדר א' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

Adar A 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיחה א', אדר תשע"ח, 4 דקות (MP3, 1MB). פודקאסט.

שיחה ב' - האם מותר לאכול במסעדות בכשרות צהר?, אדר א' תשפ"ב, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
הבהרת הרב:
בעקבות רחשים ברשת, אבקש להבהיר:
א. אינני מרבני צוהר.
ב. נשאלתי אם מותר לאכול מכשרותם. על פי דרכה של תורה אני מחוייב לענות לפי מה שנראה לי שהיא האמת ההלכתית. לכן עניתי שמותר לאכול, מדין "עד אחד נאמן באיסורים" כידוע לכל לומד.
ג. גם הודעתי שכמדיניות, יש מקום להימנע מכך, ואף אני אינני אוכל במקום שאינו בהכשר של הרבנות הראשית, על מנת לתמוך בה.

שיחה ג' - המחלוקת בין הרבנות הראשית לבין ארגון צהר, אדר א' תשפ"ב, 2 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

י' באדר א' תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

שבט תשפ"ב, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', דיון בין הרב לבין פרופ' שטרנגר, תשע"ג, ערוץ אורות, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ג, אב תשע"ו, 13 דקות (אודיו).

שיעור ד', ז' באב תשע"ו, מכון מאיר, 57 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ה', ה' באלול תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיחה ו' - המחלוקת לגבי העליה להר הבית, בניין בית המקדש השלישי וסדר שלבי הגאולה, תמוז תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

שיעור ז', תש"פ, כולל ישורון, 38 דקות (MP3, 9MB).

שו"ת במסגרת מיזם של ארגוני צל"ש ואמונתך, כ"ח בשבט תשפ"ב, 33 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 12MB).

מתוך הספר "משפט כהן". ג' באדר א' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

Chevat 5782, 45 min. Vidéo, audio (MP3, 16MB).

Chevat 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

פודקאסט, אדר א' תשפ"ב, 8 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

פודקאסט, אדר א' תשפ"ב, 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מכירת יוסף, הרב קוק על עבדות, 21 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', כ"ו בשבט תשפ"ב, ביה"כ "יתה יהודה", י-ם, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

Chevat 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

ראיון עם הרב בתוכניתו של קובי אוז ברשת ב', י"ב בשבט תשפ"ב, 16 דקות. אודיו (MP3, 6 MB).

י"ט בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

Chevat 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

י"ב בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

Chevat 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ב', כ"ז בסיון תשע"ז, מכון אורה, 54 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ג', ה' בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

כ"ז בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א'. תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ' בטבת תשפ"ב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ג בטבת תשע"ט, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', י"ג בטבת תשפ"א, 22 דקות (וידאו). אודיו, (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - הפמיניזם של בנות צלפחד, י"ד בתמוז תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - בנות צלפחד, שמות גלותיים ושמות של התחדשות, סיון תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - בנ' צלפחד, יוסף והזהות היהודית, אזכרת אסתר הורגן הי"ד, ה' בטבת תשפ"ב, 24 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

ו' בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

כ"ט בכסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

כסלו תשפ"ב, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 9 min. Vidéo, audio (MP3, 3MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ה, ערוץ 7, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיעור ב', ט"ו בכסלו תשפ"ב, מתוך הסדרה "ליקוטי נבוכים", ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 5 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 7 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ג בכסלו תשע"ח, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ב', ט"ו בכסלו תשפ"ב, 30 דקות (MP3, 7MB).

כ"ט במרחשוון תשפ"ב, מכון מאיר, 5 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ח' בכסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

שיערים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב', כסלו תשע"ה. 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

Markhechvan 5782, Canal Shofar, 16 min. Video, audio (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים ביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', מרחשוון תשע"ה, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב'
חלק 1, כ"ג במרחשוון תשפ"ב, 20 דקות (MP3, 5MB).
חלק 2, א' בכסלו תשפ"ב, 14 דקות (MP3, 3MB).

מרחשוון תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. וידאו. אודיו (MP3): חלק 1 (3 דק', 1MB), חלק 2 (7 דק', 3MB).

Markhechvan 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

מרחשוון תשפ"ב, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

תשנ"ח, 52 דקות (MP3, 18MB).

תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

סדרת תשע"ו, מכון מאיר.

תשפ"ב, ט"ז במרחשוון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (MP3, 6MB).

תשפ"ב, פסטיבל שירת האושפיזין, בית הקונפדרציה, י-ם, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' במרחשוון תשפ"ב, 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

Canal Shofar, 5780-5782. Video.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשפ"א, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - שיחה עם ד"ר רועי יוזביץ, מרחשוון תשפ"ב, 44 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 16MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ב' במרחשוון תשפ"ב. 14 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בתשרי תשפ"ב, 17 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (אודיו, MP3, 27MB).

שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - הפיוס עם הטבע, הושענא רבה תשפ"ב, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך "אורות התשובה", רצי"ה קוק על כתיבת התורה ע"י משה, י"ב בתשרי תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", 27 דק' (MP3, 7MB).

שיעור ב' - ראי"ה קוק על סוכות, הימים בין יה"כ לסוכות, קריאת התורה ביום ד' של סוכות (מתוך "עולת ראיה"), י"ד בתשרי תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", 22 דק' (MP3, 5MB).

שיעור ג' - מתוך "עולת ראיה", י"א בתשרי תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 14 דקות (MP3, 5MB).

תשרי תשפ"ב, שיעור בכנס "תשובה מאהבה", 16 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

קבצי MP3:

שיעור א' - פרק ג', סוגי תשובה, קיץ תשע"ג, 19 דקות (7MB).

שיעור ב' - פרק ד', קיץ תשע"ג, 24 דקות (9MB).

שיעור ג' - פרק ד', פסקה ח', קיץ תשע"ג, 30 דקות (11MB).

שיעור ד' - פרק ד', פסקה ט', כ"ו באלול תשפ"א, 20 דקות (5MB).

שיעור ה' - פרק י"ד, ד' בתשרי תשפ"ב, 20 דקות (5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תשובה והשעיר המשתלח לפי רמב"ם, סליחות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', תשרי תשע"א, ראש יהודי, 75 דקות (MP3, 27MB).

שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד' - גורל אחד לעזאזל, דרשת שבת שובה, ט' בתשרי תשפ"א, 40 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).

Eloul 5781, 8 min. Vidéo, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשפ"א, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ב' - ראש השנה, חירות והרב גץ, כ"ב באלול תשפ"ב, 9 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB). סיכום השיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, 22 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', תשפ"א, 14 דקות (MP3, 3MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תשע"ב, 11 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - מקומה של הציונות הדתית במדינה, תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר. 2 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב', תמוז תשע"ה, 3 דקות (וידאו). מהאתר ערוץ 7.

שיחות שונות:

שיחה א' - שירת נשים וסירוב פקודה, דיון בין הרב לבין פרופ' שטרנגר, תשע"ב, 16 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ב', כסלו תשע"ז, 10 דקות (פודקאסט, אודיו).

שיחה ג', אדר תשע"ז, 9 דקות (פודקאסט, אודיו).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, אלול תשע"א, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיחה ב', אלול תשפ"א, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', כ"א במנחם-אב תשפ"א, 21 דקות (MP3, 5MB).

שיעור ב', כ"ח במנחם-אב תשפ"א, 25 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג', ה' באלול תשפ"א, 28 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד', י"ב באלול תשפ"א, 26 דקות (MP3, 6MB).

5781, 43 min. La palabras del Rabino en hebreo con traducción al español. Video, audio (MP3, 15MB).

5781, 5 min. La palabras del Rabino en hebreo con traducción al español. Video, audio (MP3, 2MB).

Av 5781, 16 min. Vidéo, audio (MP3, 6MB).

Nissan 5781, 47 min. Video, audio (MP3, 17MB).

3 Eloul 5781, 5 min. Vidéo, audio (MP3, 2MB).

בית הרב קוק, ג' באלול תשפ"א, 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כסלו תשע"ג, מכון מאיר, 52 דקות (MP3, 19MB).

'שיעור ב' - מהו המסר המרכזי העולה מספר הכוזרי?, תשפ"א, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

פודקאסט, אב תשפ"א, 2 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

שיחות נפרדות:

שיעור א' - חירות וזכויות האדם, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב' - חירות, זכויות אדם באספקלריה יהודית, כ"ג באדר תשס"ז, מכון מאיר, 36 דקות (אודיו ווידאו).

שיחה ג' - משמעות החירות, שיחה בין הרב לבין פרופ' שטרנגר, תשע"ב, 29 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיחה ד' - מחיר החירות וקליפת המתירנות, תמוז תשע"ח, 7 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

שיחה ה' - האם יש לאדם זכות לפרטיות, בפרט לפרטיות דיגיטלית?, אב תש"פ, 7 דקות (אודיו).

5778, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

Tichrei 5781, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

15 Sivan 5778, 12 min. Video.

30 Tichrei 5779, 6 min. Video, audio (MP3, 2MB).

30 Tichrei 5779, 6 min. Video.

30 Tichrei 5779, 10 min. Video.

פודקאסט, אב תשפ"א, 8 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

שו"ת במסגרת מיזם של ארגוני צל"ש ואמונתך, אב תשפ"א, 47 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 17MB).

Av 5781, Mahon Meir, 3 min. Video, audio (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', כ"ט בתמוז תשפ"א, 25 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ב', ז' באב תשפ"א, 34 דקות (MP3, 12MB).

ד' באדר תשס״ז, מכון מאיר, 2 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

כ"ז בתמוז תשפ"א, ישיבת ירושלים לצעירים, 51 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב בתמוז תשפ"א. אודיו, 26 דקות (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', תשע"ג, 25 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ב':
חלק 1, כ"ה באייר תשפ"א, 22 דקות (MP3, 5MB).
חלק 2, י"ז בסיון תשפ"א, 18 דקות (MP3, 4MB).
חלק 3, כ"ד בסיון תשפ"א, 26 דקות (MP3, 9MB).
חלק 4, ח' בתמוז תשפ"א, 23 דקות (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', 52 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', תמוז תשפ"א, קפה דעת, 54 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

וידאו, כ״ה בסיון תשע״א, מכון מאיר, 3 דקות. מתוך שיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', סיון תשע"ח, בית שלום יוחאי, י-ם, 44 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 16MB).

שיעור ב', תשע"ח, כולל ישורון, י-ם, 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, י-ם, 44 דקות (MP3, 10MB).

אודיו, י' בסיון תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג' - העולם הזה והעולם הבא, כ"ד בכסלו תשס"ח, מכון מאיר, 7 דקות (וידאו). מתוך שיעור בספר ויקרא.

שיעור ד' - העולם הבא, תחיית המתים, י"ד בתמוז תשס"ט, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו). מתוך שיעור בספר הכוזרי.

שיעור ה', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ב' בכסלו תשע"א, 50 דקות.
חלק 2, ט' בכסלו תשע"א, 54 דקות.

שיעור ו', כ"ט באייר תשפ"א, שיעור לע"נ רב חיים מזרחי, 13 דקות (MP3, 3MB).

Iyar 5781, 39 min. Video.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - ירושלים כראי של עם ישראל, כ"ג באייר תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - מרכזיותה של ירושלים, אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - שכינה ומלחמת ששת הימים, כ"ח באייר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

פודקאסט, אייר תשפ"א, 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

פודקאסטים:

חלק א', אייר תשפ"א, 7 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

חלק ב', אייר תשפ"א, 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

פודקאסט, אייר תשפ"א, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - בר כוכבא - גיבור או אנרכיסט?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר. אייר תשע"ב, 18 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ב' - בר כוכבא או בר כוזיבא?, א׳ באב תשע״ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

וידאו, כ״א באייר תשע״ו, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ב באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', י"ח באייר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ח' בסיון תשס"ג, 62 דקות (MP3, 22MB).

שיחה ב' - הרבנות הראשית והסנהדרין, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר. 16 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ג' - סנהדרין ומלך, 3 דקות, אב תשע"ה (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ד' - סנהדרין, כסף ועצמאות התורה, כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיחה ה' - ראיון עם הרב בערוץ-7 על חידוש סנהדרין בימינו, ט' באייר תשפ"א, 7 דקות (MP3, 3MB).

שיחה ו' - חידוש סנהדרין בימינו, 23 דקות, אייר תשפ"א (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

תשפ"א, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

אודיו, אייר תשפ"א, 10 דקות (MP3, 4MB).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' באייר תשפ"א, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - משמעות התאריכים של מועדי ישראל, אריז"ל והגר"א על ה' באייר. כ"ג באדר תשס"ו, מ' מאיר, 2 דק' (וידאו).

שיעור ב' - ה׳ באייר אצל רבי נחמן מברסלב, הגר"א, י׳ בשבט התשפ"א, מ' מאיר, 3 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 46 דקות (חסרים התחלה וסוף ההקלטה, MP3, 11MB).

שיעור ב', 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ג', ב' באייר תשפ"א, מכון אורה, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

פודקאסט, ניסן תשפ"א, 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

תשע"ט, פרק א', הלכה א', 41 דקות (MP3, 15MB).

תש"פ:

שיעור א', פרק א', הלכה א', 38 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', פרק א', הלכה ב', 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ג', פרק א', הלכות ב'-ג', 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ד', פרק ב', הלכה א', 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', פרק ב', הלכה ו', 41 דקות (MP3, 15MB).

אודיו, תשע"ט, כולל ישורון, י-ם, 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. קבצי MP3.

שיעור א', תשע"ט:
חלק א', 10 דקות (2MB).
חלק ב', 7 דקות (1MB).

שיעור ב', כ"ז בניסן תשפ"א, 25 דקות (6MB).

וידאו, ד' באדר תשס״ז, מכון מאיר, 2 דקות. מתוך שיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - תנורו של עכנאי - האם אין הלכה כבת קול?, י״א באדר תשס״ז, מכון מאיר, 9 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ב', אב תשע"א, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ג' - לא בשמיים היא, תשע"ו, 3 דקות (1MB). מתוך קורס על יסודות האמונה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - סדר המועדים, הלל ביום העצמאות, טכניון, 35 דקות (MP3, 12MB, הועבר מקלטת, חסרה תחילת ההקלטה).

שיעור ב', טכניון, 23 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, הלל ביום העצמאות, תשס"ב, 72 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ד' - סדר המועדים, הלל ביום העצמאות במצב של משבר, תשס"ח, 84 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', ד' באייר תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - סדר המועדים, הלל והכרת טובה, הזכרת יציאת מצרים בלילות, תשע"ח, כולל ישורון, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ז' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, כ' באדר ב' תשע"ט, מכון אורה, 56 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באלול תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשרי תשע"ה, ישיבת הסדר רעננה, 43 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ג', תשע"ה, כולל ישורון, 40 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מודעה של הרצי"ה קוק בעניין בעלותינו על ארץ ישראל, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 45 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - הראי"ה קוק על "וכיפר אדמתו עמו", ה' באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", 19 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ג', א' באלול תשע"ה, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד', אלול תשע"ה, כולל ישורון, 40 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשס"ח, 79 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', אב תשע"ז, כנס נחלים, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ג', תשע"ז, כולל ישורון, 43 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ד', תשע"ט, כולל ישורון, 38 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', י"ט בטבת תשע"ז, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 19 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעור ב', תשפ"א, כולל ישורון, 39 דקות (MP3, 14MB).

תשע"ח, כולל ישורון, 42 דקות. אודיו (MP3, 15MB, איכות הקלטה גרועה).

תשע"ח, כולל ישורון, 44 דקות. אודיו (MP3, 16MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ב', 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', ו' באב תשס"ח, 33 דקות, שיעור במסגרת יום העיון בענייני המקדש, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', ב' באב תשע"א, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - המקדש הזר, ג' באב תשע"ב, מכון מאיר, 50 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ה', כ"ט בתמוז תשע"ד, 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ו' - סוד המקדשים, מתי ייבנה בית המקדש, ז' באב תשע"ח, 59 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', תש"פ, כולל ישורון, 31 דקות (MP3, 11MB).

כולל ישורון, תש"פ, 42 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"ו, 63 דקות, מכללת הרצוג (וידאו). אודיו (MP3, 22MB).

שיעור ב' - בצקם של אבותינו, כ"ח באדר תשע"ז, 51 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ג', תשע"ח, כולל ישורון, 41 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ד' - מצה וערב רב, ו' בניסן תש"פ, 54 דקות, שיעור ב-ZOOM (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, י"ז בתמוז תשנ"ג, 7 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

שיעור ב', ערוץ תכלת, 20 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעור ג', תמוז תשע"ד, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ד', תשע"ח, כולל ישורון, 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' בטבת תשע"ז, מכון מאיר, 47 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', תשע"ז, ערוץ עורות, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, 44 דקות (MP3, 15MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - שמחה בתקופת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ב' - תספורת בספירת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ג' - ספירת העומר, חוצפה והשגחה, אייר תשע"ח, 4 דקות.

שיחה ד', י"ז בניסן תשע"ט, רדיו 103FM, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיחה ה', י"ב באייר תשס"ט, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

Mahon Meir, Nissan 5781, 1 min. Vidéo.

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Catherine Chalier, Nissan 5781, 54 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ח, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', תשס"א, 40 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעור ד' - קורבנות או תפילה, ג' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ה' - איך הקורבנות מקרבים אותנו לקב"ה?, ז' בכסלו תשס"ט, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור ו' - קורבונות, המנהיגות שלנו, כ"ט באדר תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ז' - שיחת הרב עם אלעזר שטרום על קורבנות, אדר ב' תשע"ד, 11 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ח' - פר ויקרא על חטאת המנהיגים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ט' - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י' - ריטב"א על טעם מצוות הקורבנות, ו' בניסן תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 6MB).

שיעורים על קורבן פסח

שיעורים נפרדים:

שיעור א', הושענא רבה תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 47 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיעור ב', כ"ח באדר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - חילונות, תשס"ט, 84 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).

שיעור ב' - שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, אדר ב' תשע"א, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - האם ישנם חילונים אמיתיים בימינו?, י"ח בסיון תשע"ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ד' - משבר החילון, אב תשע"ה, 9 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ה', ד' בתמוז תשע"ז, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ו' - מהו דתי?, שבט תש"פ, 7 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 3MB).

שיחה ז' - האם יש צורך בהגדרה עצמית כ"דתי" או "חילוני"?, אדר תשפ"א, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

Mahon Meir, Adar 5781, 2 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - עם קשה עורף, ט"ז באדר תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - איך יוצאים ממשבר?, ב' באדר א' תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג', 103FM, ט"ז באדר תשפ"א, 3 דקות (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מדוע כדאי ללמוד תורה?, תשע"א, 23 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', ו' באב תשע"ב, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - גם בביטול תורה יש מדרגות, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד' - חשיבות לימוד תורה, תשע"ח, 35 דקות (MP3, 13MB).

שיעור ה' - חובת תלמוד תורה (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, סדרת שיעורים בבי"ה "בית יהודה", י-ם (MP3).

שיחה ו' - לימוד פילוסופיה וביטול תורה, אדר תשפ"א, שיחה בין הרב לבין הרב חגי שטמלר, 2 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

Mahon Meir, Adar 5781, 1 min. Vidéo.

שיחה לכבוד הוצאת ספרו של הרב נבון - "מדינה קטנה לעם גדול". כ"א באדר תשפ"א, 31 דקות, וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ב', כ"א באדר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

Mahon Meir, Adar 5781, 1 min. Vidéo.

Discussion entre Rav Cherki et Valentine Zuber. 5 Adar 5781, 58 min. Vidéo.

וידאו, מכון מאיר, ח' באייר תשע"א, 7 דקות. מתוך השיעור.

א' באב תשע"ג, מכון מאיר, 2 דקות. וידאו, מתוך שיעור על פרק חלק.

Discussion entre Rav Oury Cherki et Marek Halter. 1 Chevat 5781, 70 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - ההגיון השמעי, 45 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעור ב', תשע"ה, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית, כ"א בשבט תשע"ו, מכון מאיר, 41 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיחה א' - הומניזם, תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב' - האם הקב"ה צריך אותנו?, י"ט באדר א' תשע"ו, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיחה ג' - שיח ושותפות בין הקב"ה לאדם, השפעת אדם על העולם, עתיד העולם, אדר א' תשע"ט, 13 דקות (אודיו).

שיחה בין הרב אורי שרק, גל אלניר ודרור בונדי, טבת תשפ"א, 75 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 26MB).

י"ח בטבת תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

י"ז בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', קיץ תשנ"ב, טכניון, 42 דקות (MP3, 15MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', ל' בסיון תשע"ו, מכון אורה, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

י"ט באדר ב' תשנ"ה, טכניון, 2 דקות. אודיו (MP3, 1MB, הועבר מקלטת).

ז' באדר א' תשנ"ה, טכניון, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB, הועבר מקלטת).

טכניון, 39 דקות. אודיו (MP3, 14MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

טכניון, קבצי MP3, הועבר מקלטות:

שיעור א' - הלכה א', 18 דקות (7MB).

שיעור ב' - תשובה וכפרה, 55 דקות (19MB, חסרה תחילת ההקלטה).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 22MB).

שיעור ב', תשס"א, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ג', אב תשע"א, 57 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ד', כ"ג בסיון תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (אוידו ווידאו).

18 דקות. אודיו (MP3, 7MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

טכניון, חורף תשנ"א, 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB, הועבר מקלטת).

תשנ"ג, טכניון, 7 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ז במרחשוון תשנ"ה, טכניון, 15 דקות (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 5MB).

שיעור ב', כ' בסיון תשע"ז, מכון אורה, 51 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

כ' באייר תשנ"ג, טכניון, 61 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 22MB).

טכניון, 85 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 30MB).

טכניון, 49 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מכון מאיר, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', טכניון, 26 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מכון מאיר, 68 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).

שיעור ב', מכון מאיר, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', מכון מאיר, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד', מכון מאיר, 49 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ה', טכניון, 45 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB, חסר סוף ההקלטה).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', 23 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

שיעור ג', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ל' בתשרי תשס"ג, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב' - היחס הנפשי לחומרא ולקולא, י"ב בסיון תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - "המחמיר תבוא עליו ברכה", תשפ"א, 12 דק', מתוך שיעור על מסכת אבות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

38 דקות. אודיו (MP3, 14MB, הועבר מקלטת).

ל' בשבט תשס"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', 61 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 21MB).

שיעור ג', 54 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ד', 30 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

שיעור ה', 21 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 8MB).

מכון מאיר, 46 דקות. אודיו (MP3, 16MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

טכניון, בסביבות שנת תשנ"א. אודיו.

טכניון, 58 דקות. אודיו (MP3, 20MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

כ"ו באדר ב' תשס"ג, 62 דקות. אודיו (MP3, 22MB, הועבר מקלטת, חסרים תחילה וסוף ההקלטה).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ה, ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', ג' בטבת תשנ"ה, טכניון, 8 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

שיעור ג', טכניון, 25 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעור ד', טכניון, 32 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

שיעור ה' - פרשות ויגש-ויחי, 71 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 25MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', 36 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ג', תשנ"ה, ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ד', י"ט בכסלו תשנ"ה, טכניון, 22 דקות (הועבר מקלטת, חסרה תחילת ההקלטה, MP3, 8MB).

ג' בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

דברי הרב בפסטיבל "ניגונים בצדק", ב' בטבת התשפ"א, 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בכסלו תשפ"א, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 60 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב' - י"ט בכסלו ושו"ת מן השמיים, י"ט בכסלו תשנ"ו, טכניון, 4 דקות (MP3, 1MB, הועבר מקלטת).

שיעור ג' - האיגרת של בעש"ט לגיסו, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ד' - החוברת "עניינה של תורת החסידות" של הרבי מלובביץ', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", 28 דק' (MP3, 10MB).

שיעור ג' - חסידות והדתיות הפרטית, ח' בתמוז תשע"ג, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ו' - רבי הלל צייטלין על מצב האומה והחסידות, י"ח בכסלו תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", 17 דקות (MP3, 6MB).

מכון מאיר, י"ג בכסלו תשפ"א, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ב', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ג', י"א בכסלו תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

Markhechvan 5781, 30 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

רבי שם טוב גפן ודעתו על איך נכתב ספר בראשית (וידאו).

הנצי"ב מוולוז'ין על סדר כתיבת התנ"ך, ד' בכסלו תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות (MP3, 7MB).

וידאו, מכון מאיר, ג' בשבט תש"פ, 6 דקות. מתוך שיעור.

פודקאסט, מרחשוון תשפ"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו במרחשוון תשפ"א. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיחה א', מרחשוון תשע"ז, 9 דקות (אודיו).

שיעור ב' - עיר האבות (המאמר של הראי"ה קוק), תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3).

שיעור ג' - החשיבות שבחיזוק ההתיישבות בחברון, מרחשוון תשפ"א, 6 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט במרחשוון תשפ"א, 25 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב' - משפחת אברהם אבינו, קיץ תשע"ה, מכללת הרצוג, 68 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 24MB).

שיעורים נפרדים:

שיחה א', אב תש"פ, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב', תשרי תשפ"א, 4 דקות. אודיו.

שיחה ג', הושענא רבה תשפ"א, 44 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 16MB).

Hochana Raba 5781, 34 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיחה א', תמוז תשע"ה, 11 דקות (אודיו).

שיחה ב', תמוז תש"פ, 4 דקות (אודיו).

אודיו, כ"ב באלול תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשע"ה, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - הלאומיות והאוניברסאליות במשנת הרב קוק, ג' באלול תש"פ, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באלול תשס"ח, מכון מאיר, 50 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', ג' באלול תש"פ, מכון מאיר, 46 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ט, 77 דקות, מרכז מחניים (MP3, 28MB).

שיעור ב', ט' בסיון תשע"ב, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיחה ג', שיחה עם יונתן ברג, קפה "דעת", י-ם, י"ח במרחשוון תשע"ח, 52 דקות, (MP3, 19MB).

שיעור ד', 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ט' באב תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 40 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 14MB).

הקלטות:

תפילת ערבית: וידאו, אודיו (MP3, 27MB).

קריאת הקינות וספר איוב: וידאו, אודיו (MP3, 87MB).

מנחה, שיעור של הרב, ערבית של מוצאי הצום: וידאו, אודיו (MP3, 24MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיחה ב' - מה יכול לשבור אמונה, אלול תשע"ה, 6 דקות (אודיו).

שיעור ג' - חובה לשאול שאלות, כ"ט בתמוז תשע"ז, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' - הרב עובדיה יוסף על חובת העליה לא"י, תשע"ד, 30 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

שיעור ג' - עליה לארץ ויישוב הארץ במצבי ירידה, ט"ז בסיון תשע"ח, מתוך שיעור במכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

שיעור ד' - עלייה, זה קריטי?, אב תש"פ, 7 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' - רבי יהודא אשכנזי (מניטו) על עבודה זרה, תשס"ד, 32 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

שיעור ג' - למה הייתה אלילות?, ד' בתמוז תשע"ז, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מהי התורה?, כ' באייר תשע"א, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - מהו היחוד של האמונה הישראלית?, כ"ו במרחשוון תשע"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

וידאו, כ"ו חשוון בתשע"ח, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

אודיו, תמוז תש"פ, 6 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

Tamouz 5780, 31 min. Vidéo.

מכון מאיר, כ"ב במרחשוון תשע"ז, 2 דקות, וידאו. מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 51 דקות, תשנ"ט (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', ה' תשרי תשס"ח, 51 דקות, מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - מה עניינו של התנ"ך לספר על יופיין של נשים?, כ"ו במרחשוון תשע"ח, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 59 דקות, מכון מאיר, (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב' - בגלל מחשבה אדם יהיה בגיהנם או בגן עדן?!, ט"ז במרחשוון תשע"ח, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מכון מאיר, 55 דקות (MP3, 20MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב' - מה זה אמונה והאם יש להאמין במציאות ה'?!, י"ז באדר תשס"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור ג' - האם ניתן להוכיח את מציאות ה'?, ד' באב תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - יש לנו גוף ונפש, תמוז תשע"ב, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - נשמה חזקה בגוף חזק - דיון בין הרב לבין הרב דינוביץ, טבת תשע"ו, 85 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 30MB).

שיעור ג' - החלק הטבעי והחלק האלוהי באדם, כ"ב בכסלו תשע"ח, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור ד', אדר תש"פ, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

וידאו, כ' בסיון תשס"ח, מכון מאיר, 8 דקות. מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', הושענא רבא תשע"א, 68 דקות (MP3, 25MB).

שיעור ב' - מסכת שבת על דוד המלך ושלמה המלך, אדר א' תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה". 27 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ג' - איך דוד הנהיג מלוכה, י"א באייר תשע"ט, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

וידאו, י"א באייר תשע"ט, מכון מאיר, 2 דקות. מתוך השיעור.

מכון מאיר, כ"ט באדר א' תשע"ט, 4 דקות, וידאו. מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ה' בתשרי תשס"ז, כנס "תשובה מאהבה", מכון מאיר, 24 דקות (וידאו). אודיו.

שיעור ב' - תשובה כללית ותשובה פרטית בימות המשיח, כ"ח בסיון תשע"א, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

וידאו, כ"ה בשבט תש"פ, 3 דקות. מתוך שיעור במכון מאיר.

מתוך מאמר הראי"ה קוק "למלחמת הדעות והאמונות" בספר "אורות". שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - איך מתווכחים עם דעות שונות?, ח' באלול תשע"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ג', כ"ט בסיון תש"פ, מכון אורה, 50 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ח, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

מכון אורה, ח' באדר תש"פ, 45 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 16MB).

סיון תש"פ, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ג בכסלו תשע"ו, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ב', תש"פ, 26 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תש"פ, 6 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ה' באייר תש"פ, 52 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

שיעור בZOOM, ל' בניסן תש"פ, 56 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

דברי הרב לרגל סיום ש"ס משניות בתנועת הנוער עזרא, כ"ב בניסן תש"פ, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - דרשת שבת הגדול דרך ZOOM, מוצאי יום ה', ח' בניסן תש"פ, 48 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיעור ב' - שיחה עם חברי תנועת עזרא, ניסן תש"פ, 27 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

Nissan 5780, 57 min. Video, audio (MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

כ"ד באדר תש"פ, 10 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - שחוק, י"ז בכסלו תשנ"ח, מכון אורה, 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעור ב' - שחוק, תש"ס, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', אב תשס"ח, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ד' - הצחוק ביהדות - ראיון עם הרב, תשע"ט, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ג בתשרי תשנ"ד, 24 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעור ב', הושענא רבה, תש"ס, 124 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).

שיעור ג', תמוז תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ד' - צחוק, ישראל והגוים, י"א בתשרי תש"ע, 57 דקות, מכון מאיר, יום עיון לחג הסוכות (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', 36 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ג', י"ז בתמוז תשנ"ג, 67 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

טכניון, כ"ג בכסלו תשנ"ד, 44 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, איכות גרועה בסוף ההקלטה, MP3, 16MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ב' - משמעות דקדוקי הלכות, אדר תש"פ, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', ה' באדר תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', י' באדר תש"פ, 21 דקות (MP3, 8MB).

2 Adar 5780, Merkaz Atid Israël, 49 min. Video.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר תש"פ, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ' 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

אודיו, שבט תש"פ, 9 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבת תש"פ, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, י"ד בשבט תש"פ, 56 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

מכון אורה, תש"פ, 45 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 16MB).

Rav Oury Cherki interrogé par David Sabbah. Chevat 5780, 13 min. Vidéo.

טבת תש"פ, 6 דקות. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', חידושים ממר שושני, כ"ה באדר תשע"ח, בית שלום יוחאי, י-ם, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - תורות נפלאות ממר שושני, ה' בטבת תש"פ, בית שלום יוחאי, י-ם, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Pierre Lurçat. Tevet 5780, 58 min. Vidéo.

שיחות נפרדות (אודיו):

שיחה א', טבת תשע"ה, 7 דקות.

שיחה ב', טבת תש"ף, 6 דקות.

כסלו תש"פ, 6 דקות. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

שיחות נפרדות:

שיחא א', מרחשוון תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב', כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיחא ג', מרחשוון תש"פ, 1 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Dr. Dov Maimon. Markhechvan 5780, 60 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - שמותיו של האל, סיון תשע"א, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - "מורה נבוכים" לרמב"ם על שמות ה'.

שיעור ג' - כתיבה והגיה של השמות של הקב"ה, מרחשוון תש"פ, 4 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' במרחשוון תש"פ, 27 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 6 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו בתשרי תש"פ, 31 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

Jerusalem, Hochana Rabba 5780, 52 min. Vidéo.

הושענא רבה תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 63 דקות. אודיו (MP3, 22MB).

כ"ז באייר תשנ"ג, טכניון, 17 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב באלול תשנ"ד, טכניון, 43 דקות (MP3, 15MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', תשס"א, בה"ס "מעלה", מתוך סדרת שיעורים על "מקורות היצירה", 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

שיעור ד', כ"ח באלול תשס"ח, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

טכניון, א' בניסן תשנ"ג, 10 דקות. אודיו (4MB, MP3, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', א' בניסן תשנ"ג, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ב', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', הושענא רבה תשע"ד, 48 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ב' - שמחת בית השואבה כשמחת הוודאות, י"ח בתשרי תשע"ט, 11 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ג' - אושפיזין, שמחת בית השואבה ומלחמת גוג ומגוג, י"ז בתשרי תש"פ, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

אלול תשע"ט, בית הרב קוק, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

Des séries annuelles de conférences (Elul 5768-5779), Machon Meïr. Vidéo.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 8 דקות. אודיו (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ג באלול תשע"א, 28 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 49 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב' - הערך הרוחני של טיול, תשרי תשע"ה, 10 דקות (אודיו).

שיעור ג' - טיול בחו"ל?, אלול תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

על מהלכי הגאולה. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

בית שלום-יוחאי, י-ם, אלול תשע"ט, 32 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב במנחם-אב תשע"ט. אודיו, 20 דקות (MP3, 5MB).

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Stéphane Amar. Menakhem-Av 5779, 59 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - היי-טק, תשס"א, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' - ההתמודדות של התורה עם התפתחויות טכנולוגיות, מנחם-אב תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באב תשע"ט. 34 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

Machon Meïr, 14 Tamouz 5779, 27 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - עמלק וספק, 1 דק', אדר ב' תשע"ו (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - אמונה, התרת ספקות וקבלת החלטות, תשע"ז, 60 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ג' - הספקנות והאמת האמונית (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).

שיעור ד' - אמונה וספק, אב תשע"ט, ישיבת בני עקיבא נחלים, 58 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באב תשע"ט. אודיו, 26 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"א בתמוז תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', כ"ג בתמוז תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 7MB).

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Shmuel Trigano. Tamouz 5779, 53 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב', ט"ז בסיון תשע"א, מכון אורה, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ג', תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם:
חלק 1, 10 דקות (2MB).
חלק 2, 4 דקות (1MB).

מספד הראי"ה קוק לברון רוטשילד. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

על ברון רוטשילד. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', א' בשבט תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - דברי הרמב"ם בפירושו על המשנה, ד' בסיון תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד' - תשובת הרשב"ץ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
חלק 1, י"א בסיון תשע"ט, 35 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, י"ח בסיון תשע"ט, 28 דקות (MP3, 7MB).
חלק 3, כ"ה בסיון תשע"ט, 29 דקות (MP3, 11MB).
חלק 4, כ"ה בסיון תשע"ט, 34 דקות (MP3, 12MB).
חלק 5, כ"ה בסיון תשע"ט, 28 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ה' - פרשות ויקהל-פקודי, תורה ומלאכה, אדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

נאום הראי"ה קוק באסיפה לעזרת יהודי רוסיה. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (MP3, 2MB).

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Georges Bensoussan. Sivan 5779, 40 min. Vidéo.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Roni Akrich, Iyar 5779, 66 min. Vidéo.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ט, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', ה' באייר תשע"ט, 29 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ב', כ"ו באייר תשע"ט, 26 דקות (MP3, 6MB).

וידאו (שני השיעורים).

כ"ד בניסן תשע"ט, יד הרב ניסים, י-ם, 98 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 35MB).

אייר תשע"ט, 4 דקות. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

הכנס הארצי למנהלי בתי ספר יסודיים של החמ"ד, ט"ז בשבט תשע"ט, 32 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 12MB).

מתוך המאמר "אחרית כבראשית" בקובץ "שיבת ציון. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ט, מכון אורה, 42 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

שיעור ב' - מאמר הנצי"ב, משמעות המושגים גאולה, עצמאות, מלכות, א' באייר תשע"ט, מכון מאיר, 34 דקות (וידאו ואודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

כ"ח בניסן תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ניסן תשע"ט, 79 דקות. אודיו (MP3, 28MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - עזר שרקי – בין צרפת, אלג'יריה וציון, ח' בכסלו תשס"ח, 34 דק', מכון בן-צבי, י-ם (MP3, 6MB).
הרצאת הרב על סבו, עזר שרקי (Aïzer Cherki), בכנס לכבוד ההוצאה לאור של הספר
Yossef Charvit, "La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle - Tradition et Modernité", Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005

שיחה ב', ניסן תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

שיחות נפרדות (פודקאסטים):

שיחה א', אדר א' תשע"ט, 4 דקות. אודיו.

שיחה ב', אדר ב' תשע"ט, 5 דקות. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באדר ב' תשע"ט. 30 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 8 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט, 9 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 9 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באדר ב' תשע"ט, 24 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט. 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד באדר א' תשע"ט, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט. 11 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ל' בסיון תשע"ח, מכון אורה, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ב', תשע"ט, 34 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ג', 2 חלקים, ח' וט"ו באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 40 ו-43 דק' (וידאו). אודיו, MP3: חלק 1 (14MB), חלק 2 (15MB).

מכון מאיר, י"ב באדר א' תשע"ט, 58 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשס"ח:
   חלק 1, 74 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 26MB).
   חלק 2 - עליות וירידות בעבודת ה', 62 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 22MB).
   חלק 3 - פרט וכלל בעבודת ה', 65 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 23MB).

שיעור ב' - עבודת א-לוהים ובירור האמונה, כ"ט בתמוז תשע"ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ג' - אגואיזם ועבודת ה', אדר א' תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 9 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"ט. 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

Adar A 5779, 2 min. Vidéo.

Adar A 5779, 2 min. Vidéo.

אדר א' תשע"ט, 7 דקות. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ד, טכניון (הועבר מקלטת, MP3):
חלק 1, 51 דקות (18MB).
חלק 2, 10 דקות (4MB).

שיעור ב', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א', ד' בתמוז תשע"ד, מכון מאיר, 2 דקות (אודיו ווידאו).

שיחה ב', תשרי תשע"ו, 17 דקות (אודיו).

שיחה ג' - תרופה לפיגועים, א' במרחשוון תשע"ו, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB). מתוך שיעור.
הבהרת דברי הרב, ט' במרחשוון תשע"ו, רדיו "קול חי", 11 דקות (MP3, 5MB).
הבהרה נוספת מהרב: "אני מבקש להבהיר חד משמעית שלא אמרתי ואינני סובר שלימוד ותפילה הם חסרי ערך, חלילה. כל מה שאמרתי הוא שלחשוב שבלימוד ותפילה בלבד יצאנו ידי חובתנו, הוא טעות. יש להתחזק גם בהשבת הגבורה המעשית מול אויבנו, כפי שהורתה התורה מאז ומתמיד".

שיחה ד' - מוסר והתגובה הנכונה לטרור, שבט תשע"ט, 7 דקות (אודיו).

מתוך הספר "תורה שלמה". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט בשבט תשע"ט. 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיחה א' - הרב אשכנזי (מניטו) על הפרדה בין גברים לנשים, כסלו תשע"ט, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיחה ב', שבט תשע"ט, 7 דקות (פודקאסט, אודיו).

י"ד בשבט תשע"ט, בית הרב קוק, י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב בשבט תשע"ט. 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בשבט תשע"ט. 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

כסלו תשע"ט, י-ם, 25 דקות. שיעור לע"נ רוחמה כהן ע"ה. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ט' בטבת תשע"ב, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ב', טבת תשע"ט, 7 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז בטבת תשע"ט, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א' - פרי צדיק והנצי"ב מוולוז'ין על "והן לא יאמינו לי", טבת תשע"ד, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - הנצי"ב והרב קוק על דור הגאולה, ט' בסיון תשע"ו, מ' אורה, 26 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ג' - הנצי"ב מוולוז'ין על האותות שה' נתן למשה, י"ח בטבת תשע"ח, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ד' - הנצי"ב על הגאולה, יישוב א"י, "והן לא יאמינו לי", תשע"ט, מ' אורה, 42 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

שיעור ה' - הנצי"ב מוולוז'ין על "והן לא יאמינו לי", שיעור על יום העצמאות, תשע"ט, כולל ישורון, 40 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - זוגיות במשנתו של הרב אשכנזי (מניטו), תשע"ז, 55 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב' - גברים ונשים - מעורב או נפרד?, כסלו תשע"ט, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', - על מחלוקות בישראל, טבת תשע"ה, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב' - על שנאת חינם, ו' בטבת תשע"ט, 24 דקות (MP3, 9MB).

תשע"ט, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א' - על הדלקת נרות חנוכה, כסלו תשע"ד, 22 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב' - על גלות יוון, כסלו תשע"ה, 28 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ג' - היכן צוונו להדליק נר חנוכה?, א' בטבת תשע"ז, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד' - תפילת "על הניסים" בחנוכה ופורים, כ"ז בכסלו תשע"ח, 29 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ה' - החשמונאים, מלכות ותורה, מתוך הספר "רשומות הלב", כ"ט בכסלו תשע"ט, 24 דק' (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב בכסלו תשע"ט, 21 דקות (MP3, 8MB). אודיו.

מכון מאיר, י"ח בכסלו תשע"ט, 4 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ו בכסלו תשע"ט, 23 דקות (MP3, 8MB). אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיחה ב', כסלו תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - פרשת ואתחנן ותורת ארץ ישראל, י"ב באב תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב' - מהותה של תורת ארץ ישראל, תשס"ד, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג' - תורת ארץ ישראל - עד היכן?, ב' בניסן תשס"ז, 44 דקות, יום עיון לפסח בישוב יקיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - תורת א"י והיחס אל לימודי חול והתרבות הכללית, תשע"ט, 41 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

שיעור ה' - תורת ארץ ישראל (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).

Markhechvan 5779, 1 min. Vidéo.

Markhechvan 5779, 2 min. Vidéo.

Markhechvan 5779, 1 min. Vidéo.

Markhechvan 5779, 2 min. Vidéo.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ט, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

מכון מאיר, כ"ה בטבת תשע"ז, 6 דקות. וידאו ואודיו.

Markhechvan 5779, 2 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעורים על ערב רב ויציאת מצרים

שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב' אב תשע"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - ערב רב ומשמעות אוניברסלית ליציאת מצרים, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד', מרחשוון תשע"ט, אזכרה למניטו, בית שלום-יוחאי, י-ם, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ה', מרחשוון תשפ"ב, 13 דקות (וידאו ואודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' במרחשוון תשע"ט, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

נתיב התשובה, מתוך הספר "נתיבות עולם". י"ח באלול תשע"ח, מכון אורה, 51 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

תשרי תשע"ט, 6 דקות. להאזין לשיחה.

Hochana Rabba 5779, Jerusalem, 39 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ח באלול תש"ע, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', אלול תשע"ח, 7 דקות (אודיו).

Tichrei 5779, Merkaz Atid Israël, Jerusalem, 41 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

משיח בן יוסף בתורתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו).

שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', תשס"ט, 95 דקות, מרכז מחניים (MP3, 34MB).

שיעור ג', תשע"א, 57 דקות. שיעור במפגש עם תנועת חזון (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

שיעור ד', תשרי תשע"ט, 8 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', תשע"ד, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ג', תשע"ח, מתוך סדרת שיעורים על "מאמרי הראי"ה".
חלק א', 10 דקות (2MB).
חלק ב', 10 דקות (2MB).
חלק ג', 10 דקות (4MB).
חלק ד', 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

כ' באלול תשע"ח, ירושלים, 41 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 14MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ו' באלול תשע"ח. אודיו, 25 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח. אודיו, 21 דקות (MP3, 8MB).

להאזין לשיחה. אלול תשע"ח, 7 דקות.

אלול תשע"ח, אזכרה ליוני תורג'מן, רחובות, 62 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ב' - טעויות נפוצות בשידוכים וחיפוש בן או בת זוג, א' באב תשע"א, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ג' - רווקות מאוחרת והיכולת לטעות, סיון תשע"ה, 10 דקות (פודקאסט, אודיו).

שיעור ד' - פחדים סמויים בדרך לנישואין, תשע"ה, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ה' - רווקות, גלות וגאולה, אלול תשע"ח, 9 דקות (פודקאסט, אודיו).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר , תמוז תשע"ד, 11 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיחה ב' - פונדקאות, הבאת ילד לעולם ללא אבא, אב תשע"ח, 8 דקות (פודקאסט, אודיו).

בית מדרש לאמנות ועיצוב, י-ם, י"א באב תשע"ח, 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באב תשע"ח, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

אב תשע"ח, 64 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 23MB).

Machon Meïr, 7 Tamouz 5778, 2 min. Vidéo.

Machon Meïr, 7 Tamouz 5778, 1 min. Vidéo.

Machon Meïr, 7 Tamouz 5778, 1 min. Vidéo.

Machon Meïr, 7 Tamouz 5778, 1 min. Vidéo.

Machon Meïr, 7 Tamouz 5778, 1 min. Vidéo.

Machon Meïr, 7 Tamouz 5778, 2 min. Vidéo.

Machon Meïr, 7 Tamouz 5778, 1 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', ה' בכסלו תשע"ז, מכון מאיר, 7 דקות (וידאו ואודיו).

שיחות נפרדות:

שיחה א', אב תשע"ו, 6 דקות (אודיו).

שיחה ב' - האם צריך לצום בט' באב בימינו?, אב תשע"ח, 9 דקות (אודיו).

א' באב תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ג בתמוז תשע"ח. אודיו, 23 דקות (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ז בתמוז תשע"ח. אודיו, 24 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

Machon Meir, 5778, Videos.