שאלות ותשובות - הלכות ע"ז, ישראל והגוים, גיור

כ"ח בחשון, א' בכסלו תשס"ח