הבדל בין אלוהים והאלוהים

ב' בניסן תשס"ז

שאלה:

בהרצאת המבוא על ספר הכוזרי עמדת על נקודה מעניינת לגבי המילה 'תורה' המופיעה במילותיו של הגר"א על ספר הכוזרי, וציינת כי ישנה תורה - זו שניתנה למשה, וישנה 'התורה' המתכוונת (בגלל הוספת ה' הידיעה) לאורייתא דלעילה, עניין זה הובן והוסבר בצורה ברורה, אך כאשר קראתי את פרשת העקדה מופיעה ה' הידיעה גם במילה אלוקים, "והאלוקים ניסה את אברהם...". ומאוחר יותר באותה פרשה אומר המלאך לאברהם: "כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה". בשני המשפטים הנ"ל יש שימוש ב-ה' הידיעה באותו אופן שבו הוסבר הרעיון הקודם. ברור לי שהשוואה בין הדברים אינה מתקיימת מבחינה רעיונית, אך מבחינה תחבירית הדברים עומדים כברי השוואה ולכן ישנו כאן פתח שיכול להשמע בצורה שגויה. אשמח אם תתייחס לנקודה זו בתשובתך, האם ישנו כאן מקום להשוואה, או שה' הידיעה שמופיעה בפרשת העקדה מתפרשת באופן שונה מזו שבספר הכוזרי.


תשובה:

"האלוהים" הוא בעל קונוטציה אלילית כמו "זובח לאלוהים (למ"ד ראשונה קמוצה) בלתי לה' לבדו", להורות שכל עוד סבור אברהם שיש לשחוט בפועל את בנו, עדיין אין זו עבודת אלוהים שלימה, שהרי על עקידת יצחק נאמר "אשר לא ציויתי ולא עלתה על לבי". מה שאין כן בסיום המעמד, ראוי שייאמר עליו "ירא אלוהים".