ויקרא - קורבן אדם

א' בניסן תשס"ז

שאלה:

האם קורבן אדם הוא האידאל, כאשר הוא /אדם/ רוצה לעשות את זה במודע וגם להקריב את גופו, במקום להקריב גוף בהמה? כל זה כמובן עד פרשת ויקרא


תשובה:

לא. כי אם הוא מקריב את גופו, אין הוא מבחין בין בהמיותו לבהמיותה של סתם בהמה.