ספר הכוזרי על גיור הכוזרים

כ"א באדר תשס"ז

שאלה 1:

בתחילת המאמר מוזכר סיפור הגיור של מלך כוזר והוזיר, ובהמשך של רוב עם הכוזרים, ומסופר גם לאחר מכן על הצלחת מדינתם וכבישת ארצות וצבאם ואוצרות גנוזים שהתגלו להם.

וכל הסיפור נראה לי קצת תמוה, כי הרי ידוע שעם ישראל שייך לארץ ישראל ולא למקום אחר. אז איך יכול להיות שאותם גרים שהפכו להיות יהודים מצליכים בארץ זרה!! כאשר ארץ ישראל באותו זמן היא מעין שממה... וגם כל הסיפור של גיור מדינה שלמה נשמע תמוה, שהרי להיות יהודי זה להיות בעל סגולה אלוהית ואיך יכול להיות שבכמעט עם שלם זר תהיה גנוזה הסגולה האלוהית? .לאור הדברים התחלתי לחשוב שאולי הגיור שעם הכוזרים עברו אולי אינו גיור מלא


תשובה 1:

יש על כך השערות רבות, ויש אומרים שגיורם היה מעין של בני נוח. עם כל זה הדבר ודאי שחלקם נהיו ליהודים לכל דבר, ואף הצטרפו לעם ישראל. עיין מאמרו של הרב אליצור סגל באחד מכרכי "תחומין" על ה"משכן" הכוזרי ואם הקריבו בו קרבנות.

שאלה 2:

האם יהיה נכון לומר שאולי אצל גרים זה שונה, כמו שהכוזרי אומר בעצמו שגרים לא ישוו אלינו לגבי הנבואה.

אז אולי באותו אופן בגלל שהם גרים הם מאין שגרירים אצל אומות העולם ולכן יש להם יכולת להתפתח גם בחו"ל...?


תשובה 2:

כך משמע בקובץ ח, קנז, להרב קוק.