גילוי אלוקות

י"ז באדר תשס"ז

שאלה:

"כי בידיעת עצמו יודע את כל נבראיו" - האם המשפט הנ"ל מתייחס גם לעצמינו? אם אלוקים נמצא בכל דבר ובכל מקום הוא גם נמצא בי (אור הגנוז-האמת הפנימית)? האם בידיעה שלי את עצמי, את פנימיותי, אני בעצם גם יגלה את הבורא שבתוכי ואת הבורא והאחדות בכל?! האם כשהרב אשל"ג כתב על חוכמת הקבלה שהיא בעצם גילוי אלוקותו יתברך לנבראים בעולם הזה הוא בעצם התכוון לרעיון כזה?! האם יש איזה רעיון שבו מחלחלת אל התודעה שלנו הבנה מסויימת שקיימת בתוכינו והיא מקנה לנו שלוות נפש ונחת?! כמעין זכרון פנימי רדום כזה?!


תשובה:

לעתיד לבוא אדם יודע את ה' בפנימיותו. זו לא כוונת הרב אשלג. יש זכרון רדום. מעשה בשבעה קבצנים למוהר"ן בדברי הקבצן הראשון.