הרב אורי שרקי

יום העצמאות - דעת הרבנות הראשית על הלל בלילה

ב' באייר תשפ"ג
בעקבות פרסומים בנושא, אבקש להזכיר עובדות פשוטות:

ביום ל בניסן תש"מ התקבלה במועצת הרבנות הראשית ההחלטה דלהלן:

"מועצת הרבנות הראשית חוזרת על החלטותיה הקודמות כי יש לקרוא ביום העצמאות ובלילו הלל שלם בברכה לפניו ולאחריו בשם ובמלכות". (ספר "הרבנות הראשית לישראל – שבעים שנה לייסודה – כרך ב עמ' 895).

החלטה זו מעולם לא בוטלה. (כך עולה מפרוטוקול הדיון במועצה בכ"ח ניסן תשד"מ, שם, עמ' 901).