קדושת קבלה ע"י האומה וארץ ישראל

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

שמעתי שיעור של הרב קלנר, ואם הבנתי נכון את מה שהוא אומר, מדוע אין לחלוק על הגמרא - משום שזה התקבל על כלל ישראל לאורך הדורות. זאת אומרת נצח ישראל שהוא קודש מעכל לאורך זמן רק את הדברים שמתאימים לו כמו גמרא, רמב"ם וכל היהדות המסורתית לדורותיה. הנצרות, לדוגמא, או השבתאות זה פסולת יהודית בעיקר בגלל שהיהדות פלטה אותה. רציתי לדעת אם הרב מסכים לדברים הנ"ל? וסתם שאלה: היהודים רוב הזמן חיו מחוץ לארץ ישראל. לפי מה שאמרנו למעלה, יוצא שארץ ישראל היא לא משהו קדוש - עובדה שהעם היהודי לא חי בה לאורך זמן?!

תשובה:

אני מסכים עם דברי הרב קלנר. מה שאתה אומר על הגלות היה נכון אם הישיבה בנכר לא היתה נחשבת לגלות ע"י היהדות לדורותיה.