ההגדרה של "תורתו אמנותו" לפי האמוראים

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

מהי ההגדרה של מי שתורתו אומנותו שהאמוראים אמרו במסכת ברכות כגון רשב"י ותלמידיו אבל אנו לא (לא ילמדו רק תורה ויסמכו על כך שהגויים יפרנסו אותם)?

תשובה:

אין קשר בין תורתו אומנותו לבין זה שהגוים יפרנסונו. תורתו אומנותו הוא מי שהלימוד שלו כולל בשכל את מדרגת התפילה.