הרב אורי שרקי

וארא - שיחה עם אלעזר שטרום על הפרשה

תשע"דוידאו