טעם בריאת העולם

כ"ח בשבט תשס"ז

שאלה:

אחד הטעמים לבריאת העולם הוא כי השם הוא טוב ודרך הטוב להיטיב. שאלתי היא: הרי עצמות הקב"ה הוא מעל הטוב, הטוב זה מה שהוא קבע, ואם כן מה זאת אומרת שמדרך הטוב להיטיב הוא קבע מה זה טוב?

תשובה:

אין זה הטעם 'מצדו' כי אם 'מצדנו'.