הרב אורי שרקי

השיבה שופטינו

"מעייני הישועה", ט"ו בטבת תשס"ג
בג"ץ אסר להרוס את בתיהם של רוצחינו ומסייעיהם לאחר הטבח בחברון. לאחר שנפלו שני חיילים יקרים מאש שנורתה מאותם בתים, הרס צה"ל את הבתים ולא קם פוצה פה ומצפצף נגד המעשה. ניצבת לפנינו דוגמה נוספת בשורה אחרונה של מקרים בהם שאלות היסוד של המוסר והמשפט ויחסי הגומלים ביניהם דורשים דיון מחודש ומעמיק. ברור שבעיני מערכת המשפט ובעיני חלקים רבים בציבור מהווה ההימנעות מפגיעה במשפחות הרוצחים סממן של מוסריות יתירה, ואילו התביעה לפגוע בהן אינה בעיניהם אלא השתלחות של יצרים אפלים. עד כדי כך הגיע השפעתה של הדעה הנוצרית-ליברלית, המזהה את המוסרי עם המרגש במקום לדגול בצדק! יש זכות לתבוע דיון מחודש בכל ערכי המוסר והמשפט, ולא להפקידם בידיה של שכבה סקטוריאלית של משפטנים בעלי אוריינטציה חד-גונית מבחינה תרבותית וערכית.

מן הראוי הוא שכל השאלות הערכיות העומדות ביסוד החקיקה, המשפט והמוסר יידונו במוסד עצמאי המייצג את כל מהלכי המחשבה הציבורית, שבו יהיה ניתן לדרוש את השבתו של המשפט העברי למערכת המשפט ואת תחייתם של ערכי המוסר העברי המקורי בלגיטימיות של הציבוריות הישראלית.

דיון כזה יעלה את רמת הדיון הציבורי, המתמקד לחרפתנו בין שתי המפלגות הגדולות, הפוסקות כל אחת בלהראות שהיריב מושחת יותר מהצד שהוא תוקף.מפעל כזה מציב אתגר בפני כל בעלי המחשבה בישראל, ובראש ובראשונה בפני הישיבות ולומדי התורה, הנקראים להגות מחשבות מעמיקות על פי התורה, בכל השאלות הגדולות המנסרות בחלל התרבות הישראלית, ולא להסתפק בתשובות נקודתיות בנוגע לבעיות השעה, כי אם לבנות משנה כוללת המתמודדת בהצלחה מול סולמי הערכים המערביים והערביים.