הרב אורי שרקי

הרמב"ם על מצוות קידוש החודש

ה' בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו