הרב אורי שרקי

רמב"ם - האם מותר למול גוי או ללמד גוי תורה? האם צריך ללמוד מדע?

ו' בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו