הרב אורי שרקי

חכמה ואמונה

שיחה עם ד"ר רועי יוזביץ, מרחשוון תשפ"בהקלטת וידאו