באיזה יום הבריאה אנו נמצאים?

כ"ג, כ"ה, כ"ו בשבט, כ"ה, כ"ט באדר תשס"ז, י"א באב תשע"אשאלה 1:

האזנתי בקפידה להרצאתך העשירית ב-"כוזרי" שנתת במכון מאיר ב-ד חשוון ה'תשסו . יש לי שאלה לגבי הטענה שהעלית כי אנו מצויים כעת ביום השביעי של הבריאה, כלומר כל ההיסטוריה האנושית שאנחנו חווים כעט שייכת ליום השביעי של הבריאה, ויום זה אורכו הוא 6000 שנה.

תמיד שמעתי בעבר כי ימות העולם הנם 6000 שנה ותו לא ובמסגרת זו אנו נמצאים כעט בשנת 5767 (תשס"ז) לבריאת העולם, דהיינו סוף היום השישי של הבריאה.

מה הוא מקור הטעות או אי ההבנה שלי?

אם כך מה הוא אורכם של שאר ימי בראשית? האים כל אחד הוא 6000 שנה?

תשובה 1:

מקור הטעות באמונה העממית, המקבלת את המאמר התלמודי "שיתא אלפי שני הוי עלמא" כפשוטו. כבר דחה הבנה זו הרמב"ם במו"נ. ימי הבריאה שבפרק א של ספר בראשית אינם בזמן, הם מציאות מטפיזית. אין איזכור בתורה לאורך הזמן הפיזי של העולם לפני אדם הראשון.שאלה 2:

אם כך איפה כתוב במקורות כי: העולם הנוכחי שבו אנו חווים את תולדות האנושות מצוי ביום השביעי של הבריאה?

תשובה 2:

זה מתורתו של מורי ורבי הרב יהודא ליאון אשכנזי זצ"ל.שאלה 3:

איך נתן להקיש את זה מהמקורות? האם הוא הותיר איזה מאמר בנושא?

תשובה 3:

בסיום כל יום של מעשה בראשית נאמר "והי ערב ויהי בוקר יום פלוני". לא נאמר "ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי". מכאן שהוא לא הסתיים. יחד עם זאת נאמר על יום חנוכת המשכן "ויהי ביום השמיני". ובפרשת נשא נקרא "יום הראשון" להקיש אותו ליום ראשון של בריאת העולם (רש"י שם). מכאן שבמקדש יש משהו מהעולם העתידי. במהר"ל מפראג במקומות הרבה, שבע הוא עולם הטבע, שמונה הוא מעל הטבע.שאלה 4:

אם אנחנו כעת - 5600 (בערך) לבריאת העולם יוצא שהיום "השמיני" יגיע תוך כ-200 + שנים. כלומר עוד כ- 3,4 דורות.

תשובה 4:

אכן בעוד כ-230 שנה שהם בערך 8 דורות.שאלה 5:

אודה לכבוד הרב שרקי אם יסביר לי בבקשה כיצד דברים אלה מתיישבים עם דברי הרמב"ם שאין לחשב קיצים.

תשובה 5:

חישוב הקץ הוא לחשב מתי ישראל יוצאים מהגלות, וזה באמת כבר היה, בתש"ח. הרמב"ם בעצמו מחשב את זמן התחדשות הנבואה, באגרת תימן, ואינו רואה בכך איסור. כמו כן, 6000 שנות הסטוריה הם מהלך כללי ולא תאריך ביאת המשיח.שאלה 6:

בשיעור בספר הכוזרי כאשר הרב דיבר על היחס בין היהדות הנצרות והאיסלם אמר הרב כי אנו ביום השביעי הנוצרים ביום שלאחר השבת והמוסלמים שלפיהם מעולם לא ניתנה בחירה לאדם הם ביום השישי. בשיעור הנקרא תיקון חצות אמר הרב כי אנו ביום השישי באלף השישי. למה נאמר בעניין אחד ביום השביעי ובעניין שני ביום השישי?

תשובה 6:

היום השביעי נמשך ששת אלפים שנה כנגד ששת ימי הבריאה, שהם כנגד ימי החול. האלף השביעי, שמתחיל את היום השמיני, מכוון כנגד השבת.