מה טוב בנכונותו של אברהם אבינו לשחוט את יצחק?

כ"א בשבט תשס"ז

שאלה:

מה כ"כ משובח וטוב בנכונותו של אברהם אבינו לשחוט את יצחק, הרי אדם צריך להיתנגד לדבר, וזה שבחו?

תשובה:

מי ששומע את דבר ה' איננו נכנע לצו חיצוני לו, כי אם הוא פוגש את מקור חייו הוא, וממילא מה שהוא שומע תואם את טבעו הנשמתי.