הרב אורי שרקי

האם מותר להגיד "המבורגר"?

מתוך שיעור על ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין

מכון מאיר, כ״ה בסיון תשע״אהקלטת וידאו