סמוטריץ' או הורוביץ

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' ניסים קלדרון

אייר תשפ"אהקלטת וידאו