הרב אורי שרקי

ה׳ באייר אצל רבי נחמן מברסלב, הגר"א ותלמידיו

מתוך שיעור על הלכות יסודי התורה לרמב"ם

מכון מאיר, י׳ בשבט התשפ"אהקלטת וידאו