הרב אורי שרקי

פרק חלק של מסכת סנהדרין

כולל ישורון, ירושלים, סדרת תשע"טקבצי MP3, חלק גדול מההקלטות באיכות גרועה.

שיעור 1, 39 דקות, 9MB.

שיעור 2, 41 דקות, 10MB.

שיעור 3, 39 דקות, 9MB.

שיעור 4, 40 דקות, 10MB.

שיעור 5, 37 דקות, 9MB.

שיעור 6, 37 דקות, 9MB.

שיעור 7, 39 דקות, 9MB.

שיעור 8, 42 דקות, 10MB.

שיעור 9, 41 דקות, 10MB.

שיעור 10, 38 דקות, 9MB.

שיעור 11, 43 דקות, 10MB.

שיעור 12, 43 דקות, 10MB.

שיעור 13, 35 דקות, 8MB.

שיעור 14, 34 דקות, 8MB.

שיעור 15, 31 דקות, 7MB.

שיעור 16, 41 דקות, 10MB.

שיעור 17, 40 דקות, 9MB.

שיעור 18, 42 דקות, 10MB.

שיעור 19, 36 דקות, 9MB.

שיעור 20, 40 דקות, 10MB.

שיעור 21, 41 דקות, 10MB.

שיעור 22, 42 דקות, 10MB.

שיעור 23, 33 דקות, 8MB.

שיעור 24, 21 דקות, 5MB.

שיעור 25, 42 דקות, 10MB.

שיעור 26, 41 דקות, 10MB.

שיעור 27, 40 דקות, 10MB.

שיעור 28, 42 דקות, 10MB.

שיעור 29, 35 דקות, 8MB.

שיעור 30, 31 דקות, 8MB.

שיעור 31, 35 דקות, 8MB.

שיעור 32, 32 דקות, 8MB.

שיעור 33, 37 דקות, 9MB.

שיעור 34, 43 דקות, 10MB.

שיעור 35, 41 דקות, 10MB.

שיעור 36, 38 דקות, 9MB.

שיעור 37, 41 דקות, 10MB.

שיעור 38, 41 דקות, 10MB.

שיעור 39, 37 דקות, 9MB.

שיעור 40, 40 דקות, 9MB.

שיעור 41, 39 דקות, 9MB.

שיעור 42, 42 דקות, 10MB.

שיעור 43, 43 דקות, 10MB.

שיעור 44, 44 דקות, 11MB.

שיעור 45, 42 דקות, 10MB.

שיעור 46, 42 דקות, 10MB.

שיעור 47, 44 דקות, 10MB.

שיעור 48, 43 דקות, 10MB.

שיעור 49, 43 דקות, 10MB.

שיעור 50, 42 דקות, 10MB.

שיעור 51, 38 דקות, 13MB.