הרב אורי שרקי

קרבן הפסח של יצחק אבינו

מתוך שיעור על ספר שמות

מכון מאיר, כ״ג באדר תשס״והקלטת וידאו