סתירה בין הכוזרי למהר"ל?

כ' בשבט תשס"ז

שאלה:

בספר הכוזרי משמע שהפגישה עם הנביא מבררת לנו את העולם הבא. הנביא חי בספירת חיים של מפגש עם הקב"ה - וזה בעצם מעין עולם הבא. היעוד שלנו הוא להיפגש עם ריבונו של עולם.

בגבורות ה' למהר"ל נאמר שרק החכם משיג את העולם הבא, והנביא אינו יכול. וזאת בגלל שהנביא נפגש עם הדבר שמתנבא עליו ועולם הבא "עין לא ראתה", זה נבדל.

האם אפשר לקבל הסבר למה מתכוונים ריה"ל והמהר"ל?

תשובה:

גם לפי הכוזרי אין הנביא יכול לדבר על עולם הבא, כי זו ספירה חיצונית לו, אבל עובדת הנבואה מעידה על קישור אל מה שמעבר לעולם, וזו עדות על עולם הבא, גם בלי חוויה של עולם הבא. יישר כח על השאלה.