הרב אורי שרקי

האם יש מושג "פוסק הדור"?

מתוך שיעור על ספר ויקרא

מכון מאיר, ד' באדר תשס״זהקלטת וידאו