הרב אורי שרקי

משמעות התאריכים של מועדי ישראל, אריז"ל והגר"א על ה' באייר

מכון מאיר, כ"ג באדר תשס"ו

מתוך שיעור על ספר שמותהקלטת וידאו