הרב אורי שרקי

החשיבות ללמוד ולשמוע את תורתו של הרב יהודא-ליאון אשכנזי (מניטו) בשפה העברית

שבט תשפ"אהקלטת וידאו