סדר לימוד קבלה למתחילים

י"ח בשבט תשס"ז

שאלה:

אדם שמרגיש שהגיע זמנו ורוצה להתחיל ללמוד קבלה ביסודיות באיזה סדר ספרים כדאי לו להתחיל ללמוד?

תשובה:

שערי אורה, אור נערב, שומר אמונים הקדמון, דרך חכמה לרמח"ל. בהצלחה.