הרב אורי שרקי

השואה

דברים באירוע של עשרה בטבת, יד ושם, תשפ"אהקלטת וידאו, דברי הרב מתחילים בדקה 11