הרב אורי שרקי

שיר השירים

טכניון, בסביבות שנת תשנ"אקבצי MP3, הועברו מקלטות:

שיעור 1 (21 דקות, 7MB).

שיעור 2 (29 דקות, 10MB).

שיעור 3 (20 דקות, 7MB).

שיעור 4 (17 דקות, 6MB).

שיעור 5 (2 דקות, 1MB, חסר סוף ההקלטה).

שיעור 6 - למה לא קוראים את שיר השירים בשבועות (1 דק', 1MB, חסרה תחילת ההקלטה).