הרב אורי שרקי

תנ"ך "בגובה העיניים" ע"פ הרב יהודא-ליאון אשכנזי (מניטו)

מרחשוון תשפ"אהקלטת וידאו