הפתק של הרב כדורי - שמו של המשיח

י' בשבט תשס"ז

שאלה:

לאחרונה פורסם תוכנו של הפתק אותו השאיר זקן המקובלים הרב כדורי. מצורף קישור לידיעה בנושא: http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-121332-00.html?tag=22-24-38

שאלותי הן:

1. כיצד יש לדעת הרב להתייחס לפתק?

2. בפתק רומז הרב כדורי ששמו של המשיח הוא יהושוע. באחת מהרצאותיך שמעתי על הספר קול התור. בעקבות זאת התחלתי לקרוא אותו. ממה שהבנתי הגר"א טען שמשיח בן יוסף קשור ליהושוע. אם כן כיצד זה מסתדר עם מה שאמרת לגבי זה שמדינת ישראל היא בחינת משיח בן יוסף (והרי פה נרמז שהוא אדם)?

תשובה:

אין להתיחס לפתק. אם זה אמת, יתברר, ואם לאו, לאו. ומאי נפקא מינה? יש משיח בן יוסף ויש משיחות בן יוסף, המתבטאת במספר אישים ולא באדם אחד. כדברי רמח"ל בספר "קנאת ה' צבאות" עמ' קד-קה.