ערב השקה לספר "שיעורים בספר הכוזרי" של הרב אורי שרקי

תשע"בהקלטת וידאו