משה רבינו במשכן

י' בשבט תשס"ז

שאלה:

האם למשה רבינו היה מותר להיכנס למקומות שמותר רק לכהנים במשכן (למעט בימי המילואים)?

תשובה:

היה מותר לו. דרשו חז"ל על הפסוק "דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש": - אהרון בבל יבוא ואתה אינך בבל יבוא. וכן מוכח מהכתוב "ונועדתי לך שם" ומהכתוב "ובבוא משה וגו' ".