הרב אורי שרקי

הלאומיות והאוניברסאליות במשנת הרב קוק

ג' באלול תש"פ, בית הרב קוקהקלטת וידאו