תשעה באב תש"פ בביה"כ "בית יהודה", י-ם - קריאת הקינות וספר איובוידאו - ההקלטה מתחילה בדקה 1:15