תשעה באב תש"פ בביה"כ "בית יהודה", י-ם - תפילת ערביתוידאו - ההקלטה מתחילה בדקה 5:18