הרב אורי שרקי

"אלוהי אבותינו" - נקודת התקשרות לזהות הישראלית

מתוך שיעור בספר "אורות" לראי"ה קוק

מכון מאיר, כ"ג בשבט תשע"זהקלטת וידאו