הרב אורי שרקי

ההסתכלות התורנית על דמותו של הרצל

כ' בתמוז תש"פהקלטת וידאו