וידאו, מכון מאיר, כ"ט באדר א' תשע"ט, 4 דקות. מתוך השיעור.