הרב אורי שרקי

מכתב על אמיתת חכמת הקבלה וקדושתה (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 10 דקות (2MB).
שיעור ה', 10 דקות (2MB).