הרב אורי שרקי

הרב מרדכי אליהו זצ"ל - כבוד מדומה וכבוד אמיתי