הרב אורי שרקי

מסכת אבות

צולם ע"י ערוץ מאיר, תש"פהקלטות וידאו (יש הפסקות בהקלטות):

שיעור א', פרק א', משנה א', 50 דקות.

שיעור ב', פרק א', משנה ג', 59 דקות.

שיעור ג', פרק א', משנה ו', 51 דקות.

שיעור ד', פרק א', משנה י', 51 דקות.

קטע משיעור על פרק א', משנה ט"ו, חומרות, 12 דקות.

שיעור ה', פרק א', סיום הפרק, 50 דקות.

שיעור ו', פרק ב', משנה ה', 49 דקות.

שיעור ז', פרק ב', משנה י"ז, 34 דקות.

שיעור ח', פרק ג', משנה ג', 48 דקות.