תשובה של נבואה - ראיון עם הרב

ראיון לראש יהודי, אלול תשס"ח