תקנת התפילה על ידי אנשי כנסת הגדולה

ב' בשבט תשס"ז

שאלה:

כיצד מסתדרת העובדה שאנשי כנסת הגדולה תיקנו את תפילת שמונה עשרה: איך יכול להיות שהם תיקנו בקשה להשבת העבודה בביהמ"ק כאשר הבית השני עמד על תילו?

תשובה:

הם תיקנו את הברכה לפני שנבנה בית שני. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו ברכות אחרות. במקום "המחזיר שכינתו לציון" היה "אשר אותך ביראה נעבוד". לעתיד לבוא שוב נשנה את הנוסח.