הרב אורי שרקי

שיעורים בספר הכוזרי (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 7 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 10 דקות (2MB).
שיעור ה', 10 דקות (2MB).
שיעור ו', 10 דקות (4MB).
שיעור ז', 10 דקות (2MB).
שיעור ח', 10 דקות (2MB).
שיעור ט', 10 דקות (2MB).
שיעור י', 10 דקות (2MB).
שיעור י"א, 10 דקות (2MB).
שיעור י"ב, 2 דקות (1MB).