הוכחה מדעית ליסודות התורה

כ"ה בטבת תשס"ז

שאלה:

רציתי לשאול האם אפשר להוכיח מבחינה מדעית את:
1) מעמד הר סיני,
2) היותנו עם סגולה,
וא"כ איך? ומדוע כל העולם "המשכיל האקדמי אינטלקטואלי" לא מכיר בעובדות מדעיות אלו?

עוד נקודה: האם הרב מכיר את טענתו של קרל פופר שעובדה מדעית היא עובדה רק אם ניתן להפריך אותה? האם הרב מסכים עם טיעון זה והאם הטיעון מסתדר עם היהדות?

תשובה:

1) כן. שמע את הקלטת שלי "תורה מן השמים".
2) לא. כי אין זה נתון ביולוגי כי אם נשמתי.

אין האדם חפץ במה שמערער את עולמו. קרל פופר צודק.