הרב אורי שרקי

לקט שיחות (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3

שיעור א', 8 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 1 דקות (1MB).
שיעור ד', 5 דקות (1MB).