הרב אורי שרקי

מחאה נגד חילול שבת (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3

שיעור א', 10 דקות (4MB).
שיעור ב', 10 דקות (4MB).
שיעור ג', 8 דקות (3MB).