הרב אורי שרקי

נאדר בקודש - ראשית דברים (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 1 דקות (1MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 10 דקות (2MB).
שיעור ה', 10 דקות (2MB).
שיעור ו', 7 דקות (2MB).