הרב אורי שרקי

הרב ד"ר אביגדור שנפלד

(המאמר של הראי"ה קוק)ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 2 דקות (1MB).

שיעור ב', 5 דקות (1MB).